display: inline-block;

Feb 24, 2020

upcoming ......height is not my concern.......


UPcoming >>>>>

Letters in 62 x 50 x height is not my concern

    unknown year at harihareshwar

     जिथे सागरा धरणी मिळते  
                                             ... 

डोक्यावर  बसवू नका ........ मागे मागे

Eat  IN controversy 

I live in india 'if playing blame game then ask me ............ ajit narde
"'"""""'my fountain """'"'"

Feb 21, 2020

शाळेतला अनधिकृत नळ ग्रामपंचायतीने तोडला हा बदल का स्वच्छतेमधूनी आला ?
मॉल ------------  उग्र मुतारी  
..................................................................

डोक्यावर बसवू नका 
लेखकांना ? 

DILIP CHITRE ;) - दिल्लीत चित्रें 
पहाट  दिवाळी तुमची,
चाणेहास्य
राणी 

मधमाश्या  जाळल्या मूर्खांnanaनी 
पाहत दिवाळी 


७:३० तें ८:००
दररम्यान 
नालासोपारा


धूराची ती  ::::::: पण = आपली मुले

शाळेतला अनधिकृत नळ ग्रामपंचायतीने तोडला  हा बदल का स्वच्छतेमधूनी आला ?


 चक 
Feb 4, 2020

मृत मंजूर होताच त्याचे सौंदर्य दुखापत झालेले असते. .....................


चित्र  का   चित्र  ........ मृत मंजूर होताच त्याचे सौंदर्य दुखापत झालेले असते.  

 छोटा "फ"          
          र
                     व
                              ला 
                                           

                                    dr . sadhana  tayaden  che congratulations .                                                  बिनविरोध स्थापत्यशास्त्रiतील एक विचित्र नमुना. Jan 13, 2020

Date - lal ishq year bajirao mastani "take your step back slow egoism"  
....इतिहास हा कलेचा नसून कलेतिल जडणघडणीच्या 

सलंग्नवस्तुस्तिथीचा
*
  
नको नको म्हणताना फोटो का काढिला ?                                                                                                                        Date -" lal ishq year bajirao mastani

do case file against India and bloveind
suffer is an Ass
is not Indian

G"A"ME


please stand up _ arundhati roy


प्रत्येक प्रदर्शन आवडतेच असे नाही


j?hangir art gallery >>> shiftedखुर्चीवर          बसलेला 
न्या 
काय बाबा रानडे 
..........................................................................                            ............................................................................
मधेच कुठेतरी जातो . 
तितकाच अवधी प्रामाणिक होण्याचा, 
प्रत्येक प्रदर्शन आवडतेच असे नाही 


 Art Plaza

लोकानंद उर्फ लोखंड मध्ये . 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\Dec 2, 2019

please stand up .......................... ? by who search


( नाम ab founndationunauthorised ;)

foolmeansflowers

Mahatmajyotibafule

against the .......... take away free Indian????????????use
///////////// 

deshpande <<<<<<<<<<<<< fake writer
 ........


pLease stand up 

winner of every chair of India 
seat
or
bAy
seat
..........................  
?A/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\run. 
  DhaTiroy

wad thevava kai ?
   me वाद  नसावा ? me वाद  नसावा ? 
kanke लेख आहेत................. काई
(any write u
                   p

समुद्र आकाश तारे समोर नसावेत . 
तें vijay ? tendulkar)

 समोर असतात नेहमी .

  what is anger 

jo

 तेही दिवस प्रेमाचे 
प्रश्नचिन्ह ठेवलें 

"key"                                                                                    "key" 

डोळे काई बघ >>>>> विसरला >>>>  ती नाई आली >>>>> 
                                                        ^^^^^^^^^^
                                                       waiting for her
                                                        
carom  ..............................
work in progress::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.opindia.com/2019/12/hyderabad-rape-murder-all-four-accused-killed-police-encounter/?fbclid=IwAR2ubNX3PHFE3Es9vse0-0yKJ6Hlc_e5vzZtekBwbvHUoKOm4m1lSxcYOlU

murder yarron Nov 26, 2019

हे (विसरला) ? कृष्णधवल ( नाम ab founndationunauthorised ;)


असा कुठला क्षण
....................

CHUTIYA DAHISAR CHA PUJARI 

WHO FUCKED HEMA SANE

पकडू
 ज्याने
?मी
 माझ्या वर
 असलेला ताण एका विशिष्ठ
मर्यादेमध्ये
<<<<>>>>
 प्रतिकार करण्याजोगा करू ?
                                                                                 म्हणजे थंड  थंङ जमावामधील 
गरमी 
हा > मी 
धरून जगणा    रे   विशिष्ठ समूह 
.................................................. 
त्यामागील विशिष्ठ हालचाल 

हे   
(विसरला) ?i ? lock
eD ......................................................... myself 
                                                                 कृष्णधवलकृष्णधवल 


Dadaji Ramaji Khobragade - Wikipedia

( नाम ab founndationunauthorised ;)


.

Sep 26, 2019

" क णि स "" २५/९/२०१९ ( नाम ab founndationunauthorised ;)

" क णि स "
समोवर
२५/९/२०१९

The ?rtist
दा "" D a Y 
.... ...... ....... 

समोवर नसल्याच्या

निषेधात 

neeD >  Rhythm  house
आपली मुले 
यांच्या डमी ? पत्रांची. 
"स्वतंत्रपणे विस्तारित विचारधारांची कलादालने म्हणून" 
कोई शक  ? 
.


प्रश्न ?

गो मुझिअम गालॉ री मध्ये एक रेल्वे सदृश डब्यांची रांग  मला पाय दुमडून बसवून गेली .
========================
समोर रेघ होती अक्षरांची,
 परतताना  वयस्क भाऊबहीण सदृश :: 
daughter&dad  cancer करिता पैसे गोळा करीत होते. 
daughter ने मास्क लावला होता पण , 
समजत नव्हतं .
विचारांत पाळ लेला व लेला काय ग समि ?  
    ससा घरी

     

    समोcharlie

      आणि ,
डावीकडे

ग्रॅनाइट  ..... ...... .... ...... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

बाहेर पडताच  >>>>> 


काय हो गायतोंडे पहिले? 

                          
कसं आहे? 

                             तो म्हण ला  ठिक :)  

  
निघताना ^

 परेशला एक सांगायला विसरलो त्या take away नसलेल्या  
"खाकी" 
कलाकृतीच्या विरुद्ध माझ्यापाशी मासा आहे. ;) 

श्री .  mashelkar ............................jara jara lahan hova 
दाखवण्यासाठी 

"आपका ली  मुले" 
la n tern la n tern 
   कंदिल  कंदिल   
 ...
 .call
......... ....   
kanke sir ?

नाम ab founndationunauthorised ;)
winner of everychairofindia seatorbayseat

.....................................................................................................................................................


  
  

May 27, 2019

समोवर नसल्याच्या निषेधार्थ .........

समोवर 
नसल्याच्या
निषेधार्थ 
सोमवारच्या अगोदर सहज एका मुझियम गालॉ रीच्या  शो ला जायाचे ठरविले .

शो डिसमेंटल ------------------ डिस्प्ले  होत होता....  कुणास ठाऊक ?
 .... 
घाऊक बाजारातल्या काही गाड्या रविवार <<<<<<>>>>>>  मौजेने  फिरत होत्या असल्याकारणाने.

  प्रवास शांत होता,

  डांबर,

  गुलमोहरगुमोहर 

होता 

रस्ता.

 गुलमोहरगुलमोहर 
 ....
२७. ०५. २०१९
प्रदर्शनास ......... >


Mar 14, 2019

29 september 2013


  Eve..... n

 if you feel sad 
   feel 

But , don't think 

Much,

you  are  doing that for some KIND of performance.

Maybe trying to 
introduce yourself

 ....

  y o u k n o w ? 

 Joker

in that state

 you are not

 desnocuf

but,

 people who are 
a r 'o' und surr 'o' und


कोण 
f u s e  .
'o'